วัดไทยในญี่ปุ่น


วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว

วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว

1177-8 Oguno Hinode, Nishitama-gun, Tokyo, Japan 190-0181

เจ้าอาวาสวัดอิ่มบุญธัมมาราม พระครูสมุห์ เก่ง สีลเตโช
(+81) 80-4816-5575
website : http://watoume.com
facebook : https://www.facebook.com/seeratesho.keng
E-mail : kengkatidka15@hotmail.com
Back to the list