วัดไทยในญี่ปุ่น


วัดระฆัง ญี่ปุ่น

ประวัติของวัดระฆัง ญี่ปุ่น

วัดระฆังญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ในจังหวัดคานากาวะ โดยด้วยความประสงค์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ซึ่งเป็นสาขาแรกของวัดระฆังฯ ในต่างประเทศ ปัจจุบันวัดระฆังญี่ปุ่น ได้จัดซื้ออาคารเป็นการถาวร เป็นอาคาร 2 ชั้นเพื่อให้เป็นนศูนย์กลางรวมใจของพุทธศาสนิกชนในญี่ปุ่น และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์ของชาวไทย ต่อไป

Address : 4987 Nakatsu, Aiko-gun, Aikawa-machi, Kanagawa-ken, Japan
Tel : (+81)4-6280-4187
E-mail : maha-2500@hotmail.comBack to the list