ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น


วิดีทัศน์ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น (ในโอกาสครบ 130 ปี)

คลิปวีดีโอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ทั้งในระดับพระราชวงศ์ การเมือง เศรษฐกิจ และประชาชน จัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศ โดยความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และเจแปนฟาวน์เดชั่น โดยจัดฉายที่นิทรรศการ วิเทศไมตรี 130 ปี ไทย - ญี่ปุ่น ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Back to the list