ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น


ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ไทยกับญี่ปุ่น "ครึ่งศตวรรษแห่งพระราชไมตรี"

ด้วยดวงใจอาลัยยิ่ง : ครึ่งศตวรรษแห่งพระราชไมตรี
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
การเสด็จเยือนไทยของเจ้าชายอากิชิโนะและเจ้าหญิงอากิชิโนะ
เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


         ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีพระราชวงศ์และผู้นำของประเทศต่าง ๆ เสด็จและเดินทางเข้าร่วมงานกว่า ๔๒ ประเทศ ในส่วนของประเทศญี่ปุ่น เจ้าชายอากิชิโนะและเจ้าหญิงอากิชิโนะ พระชายา เสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีดังกล่าวในระหว่างพระราชพิธีฯ ที่พระที่นั่งทรงธรรม ท้องสนามหลวง เจ้าชายอากิชิโนะและเจ้าหญิงอากิชิโนะ ได้ถวายดอกไม้จันทน์และโค้งคำนับพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมีพระปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยในห้วงการเสด็จเยือนไทยในครั้งนี้ เจ้าชายอากิชิโนะและเจ้าหญิงอากิชิโนะทรงไม่มีหมายกำหนดการอื่นใดนอกจากเข้าร่วมพระราชพิธีฯ เนื่องจากเป็นการเสด็จเยือนในโอกาสที่เศร้าโศก ซึ่งแสดงถึงความอาลัยและความผูกพันที่เจ้าชายอากิชิโนะและเจ้าหญิงอากิชิโนะทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสะท้อนถึงความแน่นแฟ้นของพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นดั่งรากฐานของความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่นในทุกด้านBack to the list