ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหาร ANA เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

18/03/2021

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นาย ABE Shinichi รองประธาน (ดูแลด้านการตลาด) และคณะผู้บริหารของบริษัท All Nippon Airways (ANA) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ 

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีผลต่อธุรกิจการบิน เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณ ANA ที่เป็นสายการบินแรกที่ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับคนไทยและต่างชาติในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19Tags:   ANA

Back to the list