ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตพบและให้โอวาทนักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่มาศึกษา ณ สถาบันโคเซ็น ทั่วประเทศญี่ปุ่น

19/03/2021

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วย นางสายศานติ์ นางาสึกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา นายร่มเดช พิศาลพงศ์อัครราชทูตที่ปรึกษาและนางปัทมาวดี เอื้ออารีย์จิต กงสุล ร่วมพบนักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ 1- 3 ที่มาศึกษา ณ สถาบันโคเซ็น รวม 34 คน ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และนักเรียนทุนสถาบันโคเซ็น ที่มาศึกษาในหลายพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นได้แก่จ. อาโอโมริ จ. มิยางิจ. อิบารากิ จ. นีกาตะจ. เฮียวโกะ และจ. โอกายามะ โดยเอกอัครราชทูตได้ให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอของนักเรียนทุนเกี่ยวกับสิ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดที่นักเรียนศึกษาอยู่เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย
Back to the list