ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีรับผิดชอบงาน World Expo 2025

17/03/2021

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม2564 นาย INOUE Shinji รัฐมนตรีรับผิดชอบการจัดงาน World Expo 2025 ต้อนรับนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตลิทัวเนีย สิงคโปร์ และสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสการประชุมเพื่อให้ข้อมูลการเตรียมการของญี่ปุ่นในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2025 ณ Yumeshima จังหวัดโอซากา ระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 ตุลาคม 2568 โดยเอกอัครราชทูตทั้ง 4 ประเทศแสดงความยินดีต่อญี่ปุ่นและพร้อมให้การสนับสนุน
Tags:   EXPO 2025

Back to the list