ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงขอบคุณ นาย ABE Shinichi รองประธานและคณะผู้บริหารของบริษัท All Nippon Airways (ANA)

26/03/2021

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงกระชับความสัมพันธ์และขอบคุณนาย ABE Shinichi รองประธานและคณะผู้บริหารของบริษัท All Nippon Airways (ANA) ในโอกาสที่ ANA เป็นสายการบินแรกที่ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับคนไทยและต่างชาติในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 อนึ่ง ตั้งแต่เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน กว่าครึ่งของผู้โดยสารที่เดินทางจากญี่ปุ่นไปประเทศไทยได้ใช้บริการของสายการบิน ANATags:   ANA

Back to the list