ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตโรมาเนียเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดการประกวดภาพถ่าย Japan through Diplomats’ Eyes

15/04/2021

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 นาง Tatiana IOSIPER เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศญี่ปุ่น ได้เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดประกวดภาพถ่าย Japan through Diplomats’ Eyesซึ่งเจ้าหญิงทาคามาโดะแห่งญี่ปุ่นทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์

การจัดประกวดภาพถ่าย Japan through Diplomats’ Eyes เริ่มขึ้นเมื่อปี 2541 มีวัตถุประสงค์ให้นักการทูตต่างประเทศที่ประจำการในญี่ปุ่นได้ถ่ายทอดเรื่องราวและความประทับใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านทางภาพถ่ายเพื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นได้ชื่นชมและมองเห็นญี่ปุ่นในแง่มุมที่แตกต่างออกไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างความสนิทสนมใกล้ชิดระหว่างนักการทูตต่างประเทศและสังคมญี่ปุ่น

ทั้งนี้ เมื่อปี 2561-2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในขณะนั้น ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารของการประกวดฯ
Back to the list