ข่าวกิจกรรม


สมาชิกวุฒิสภา พรรค LDP เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิคของไทย

08/04/2021

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สมาชิกวุฒิสภา สังกัดพรรค LDP 2 ท่าน ได้แก่ นาย OHNO Yatsutadaจากจังหวัดกิฟุ และนาย SAKAI Yasuyuki จากจังหวัดไอจิ เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคและพาราลิมปิคกรุงโตเกียวในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ ในโอกาสนี้ ได้ส่งมอบหนังสือแสดงเจตนารมณ์ของสภาชิกวุฒิสภาของพรรค LDP ที่พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้นักกีฬาจากต่างประเทศสามารถเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจ
Back to the list