ข่าวกิจกรรม


ประธาน บริษัทคิโตคุ ชินเรียว เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

19/04/2021

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 นายมาโกโตะ ฮิรายามะ ประธานบริษัทคิโตคุ ชินเรียว จำกัด ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การนิยมข้าวหอมมะลิไทยในตลาดญี่ปุ่น

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ปัจจุบัน มีคนหลีกเลี่ยงออกไปรับประทานอาหารข้างนอกจึงทำให้คนญี่ปุ่นทำอาหารไทยที่บ้านด้วยตัวเองมากขึ้น และทำให้ความต้องการข้าวไทยมากขึ้นไปด้วย

บริษัทคิโตคุ ชินเรียว เป็นผู้นำเข้าข้าวไทยมายังญี่ปุ่นเจ้าแรก และร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเผยแพร่อาหารไทยในญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน
Back to the list