ข่าวกิจกรรม


คณะผู้บริหารของบริษัท Mitsubishi Electric เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

20/04/2021

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 นาย KURITA Shunji อดีต Senior General Manager ฝ่าย Global Strategic Planning & Marketing ซึ่งกำลังจะย้ายไปตำรงตำแหน่ง Vice President, Mitsubishi Electric Europe B.V. Corporate Office สหราชอาณาจักร ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำนาย KIBUSHI Yoshiyuki ซึ่งมารับตำแหน่ง Senior General Manager ฝ่าย Global Strategic Planning & Marketing แทน 

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีในโอกาสที่บริษัท Mitsubishi Electric ครบรอบ 100 ปีในปีนี้ และขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่นลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 60 ปี
Back to the list