ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 303 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

08/04/2021

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น รวมทั้งนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 303 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนาย Jose C. Laurel V เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์เป็นประธาน เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่นและผู้แทนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในญี่ปุ่น และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคและพาราลิมปิคที่กรุงโตเกียว ความร่วมมือในกรอบอาเซียน สถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ
Back to the list