ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับดร. SUNAMI Atsushi ประธาน Sasakawa Peace Foundation

22/04/2021

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ดร. SUNAMI Atsushi ประธานคนใหม่ของ Sasakawa Peace Foundation เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อทำความรู้จักและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือกับมูลนิธิ Nippon Foundation และ Sasakawa Peace Foundation ซึ่งมีโครงการความร่วมมือในประเทศไทยในสาขาต่าง ๆ มาตั้งแต่ในอดีต เช่น ด้านการศึกษาทางไกลและด้านการกำจัดโรคเรื้อน เป็นต้น นอกจากนี้ ในฐานะที่ ดร. SUNAMI เคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ของญี่ปุ่น และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งเป็นExecutive Advisor to the President ทั้งสองฝ่ายจึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบัน GRIPS อีกด้วย ในการหารือครั้งนี้มี ดร. HORIBA Akiko ตำแหน่ง Program Director and Senior Program Officer, Asia Peace Initiatives Department พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย 
Back to the list