ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่นและผู้แทน ร่วมพบปะในช่วงการถือศีลอดระหว่างเดือนรอมฎอนในปี 2564 และเพื่อเป็นเกียรติในการต้อนรับเอกอัครราชทูตลาวประจำญี่ปุ่นคนใหม่

23/04/2021

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น รวมทั้งนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนฯ ร่วมพบปะในช่วงการถือศีลอดระหว่างเดือนรอมฎอน และต้อนรับนางฟองสะหมุด อั่นละวัน เอกอัครราชทูต สปป.ลาวประจำญี่ปุ่นคนใหม่

ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 โดยมีนาย Heri Akhmadi เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตอาเซียนฯ และผู้แทน ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ความร่วมมือในกรอบอาเซียนและประเด็นในภูมิภาคซึ่งช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่นและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน Tags:   ASEAN

Back to the list