ข่าวกิจกรรม


คณะผู้แทนทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกิจกรรม ACT Golf Tournament

09/04/2021

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น รวมทั้งผู้แทนทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้แก่ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกิจกรรม ACT Golf Tournament ประจำปี 2564 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำญี่ปุ่น โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในประเภทต่าง ๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับพันเอก วิฑูรย์ จิระวัฒนะภัณฑ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ซึ่งได้รับรางวัล Champion of the Individual Category และนางพรสวรรค์ มาเอดะ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งได้รับรางวัล Longest Drive and Champion of the Women Category ในการแข่งขันครั้งนี้ ACT Golf Tournament เป็นหนึ่งในกิจกรรมประจำปีของสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรในหมู่สถานเอกัครราชทูตอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
Back to the list