ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตพร้อมภรรยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ให้แก่นาย NITORI Akio

22/04/2021

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภรรยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่นาย NITORI Akio, Chairman and CEO นาง NITORI Momoyo ภรรยานาย NITORI และนาย TAKEDA Masanori, Director บริษัท Nitori Holdings Co.,Ltd. ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท Nitori ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ทั้งในเรื่องการนำเข้าสินค้าไทยและการขยายฐานการผลิต
Back to the list