ข่าวกิจกรรม


พิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ศาสตราจารย์ ดร. KAJITA Takaaki นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลโนเบล ปี ค.ศ. 2015

28/04/2021

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีมอบโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ศาสตราจารย์ดร. KAJITA Takaaki นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี ค.ศ. 2015 ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร. KAJITA ได้เข้าร่วมและเป็นผู้บรรยายพิเศษในงาน Thailand-Japan Student Science Fair 2020 (TJ-SSF 2020) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา พิธีจัดขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธี
Back to the list