ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่างสถาบันสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งญี่ปุ่น (National Cancer Center Japan: NCC) และมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (Thai Society of Clinical Oncology: TSCO)

28/04/2021

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เป็นสักขีพยานร่วมกับนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ ในการลงนาม MOU ทางออนไลน์ ระหว่างสถาบันสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งญี่ปุ่น (National Cancer Center Japan หรือ NCC) และมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (Thai Society of Clinical Oncology หรือ TSCO) โดยมี รศ.ดร.นพ. เอกภพ สิระชัยนันท์ ประธานมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และ Dr. SHIMADA Kazuaki ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถาบันสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งญี่ปุ่น (National Cancer Center Hospital) เป็นผู้ร่วมลงนาม

MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นเกี่ยวกับการวิจัยมะเร็งภายใต้โครงการ Asian Clinical Trials network for Cancers (ATLAS) โดยสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งญี่ปุ่นได้เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดตั้งสำนักงานพันธมิตรแห่งเอเชีย NCC Asian Partnerships Office (APO) เพื่อสานต่อโครงการ ATLAS โดยมีกำหนดจะเปิดตัวสำนักงานอย่างเป็นทางการในปี 2565Tags:   MOU, NCC, TSCO

Back to the list