ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต สปป. ลาว ประจำญี่ปุ่นพบหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะภายหลังมาปฏิบัติหน้าที่ที่ญี่ปุ่น

28/04/2021

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 นางฟองสะหมุด อั่นละวัน เอกอัครราชทูต สปป. ลาวประจำญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตลาวฯ เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ที่ญี่ปุ่น โดยเอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี โดยพร้อมสนับสนุนการทำงานของเอกอัครราชทูตลาวฯ ขณะประจำการที่ญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย - ลาวซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด และความร่วมมือในกรอบอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
Back to the list