ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับชาวญี่ปุ่น “เที่ยวทิพย์เมืองไทย” ไปกับ Amazing Thailand Virtual Flight with JAL

15/05/2021

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเที่ยวบินพิเศษเสมือนจริง Amazing Thailand Virtual Flight with JAL ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สายการบินแจแปนแอร์ไลน์ และท่าอากาศยานนาริตะ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมเดินทางกับผู้โดยสารท่านอื่น ๆ ในเที่ยวบิน JL9999 รวมทั้งสิ้น 161 คน เพื่อชมทิวทัศน์ญี่ปุ่นในบรรยากาศแบบไทย

ก่อนออกเดินทางบนเครื่องบิน Boeing 767-300ER เอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับนายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว ประทับตราเข้าประเทศไทยในหนังสือเดินทางเล่มพิเศษที่จัดทำขึ้นสำหรับเที่ยวบินนี้ให้แก่ผู้โดยสาร จากนั้น เที่ยวบินดังกล่าวได้นำผู้โดยสารขึ้นสู่น่านฟ้าประเทศญี่ปุ่น โดยเส้นทางการบินเป็นลักษณะหมายเลข 8 บินขึ้นเหนือน่านฟ้าเมืองนีกาตะและจังหวัดต่างๆ ของเขตโทโฮขุ ต่อไปยังฮอกไกโด ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนกลับสู่ท่าอากาศยานนาริตะ ภายในเครื่องบิน มีบริการอาหารไทยและการจับสลากรางวัลมากมาย รวมทั้งการฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้โดยสารยังได้รับแจกของที่ระลึกเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานนาริตะด้วย

กิจกรรม “เที่ยวทิพย์เมืองไทย” นอกจากจะช่วยคลายความคิดถึงประเทศไทยให้กับชาวญี่ปุ่นที่ร่วมเดินทางแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวญี่ปุ่นเดินทางไปประเทศไทย หลังจากที่สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายแล้ว รวมถึงสร้างความรับรู้ให้ประเทศไทยยังคงอยู่ในใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น  
Back to the list