ข่าวกิจกรรม


พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

21/05/2021

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าสำนักงานต่าง ๆ ในทีมประเทศไทยประจำกรุงโตเกียวเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย จำนวน ๕ รายที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งประถมาภรณ์มงกุฎไทยในครั้งนี้ ได้แก่ (1) นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต (2) นาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ บุญถนอม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
(3) นาวาเอก เอกชัย สุขวรรณโณ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ (4) นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อัครราชทูต (ฝ่ายพาณิชย์) และ (5) นางสาวกนกพร โชติปาล อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน) 
Back to the list