ข่าวกิจกรรม


พิธีมอบของขวัญพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีให้แก่นาย MORITA Kensaku อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ

21/05/2021

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีมอบของขวัญพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่นาย MORITA Kensakuอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธี

ระหว่างดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ นาย MORITA เดินทางไปประเทศไทยหลายครั้ง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับจังหวัดชิบะ และเคยได้รับพระราชานุญาตให้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 ครั้งด้วยกัน
ทั้งนี้ นาย MORITA เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเนื่องจากเคยเป็นนักแสดงนำในละครโทรทัศน์เรื่อง เคนโด้ 
Back to the list