ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์แก่ Japan Association for the 2025 World Exposition

01/06/2021

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เข้าร่วมบันทึกภาพวิดีโอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน EXPO 2025 Osaka, Kansai ซึ่งจัดทำโดยJapan Association for the 2025 World Exposition โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้นานาประเทศตอบรับการเข้าร่วมงานฯ เพิ่มมากขึ้น โดยงาน EXPO 2025 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 เม.ย. – 13 ต.ค. 2568 ที่ Yumeshima Island จ.โอซากา 

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่า ประเทศไทยหวังว่า EXPO 2025 จะเป็นโอกาสอันดีที่จะระดมความคิดหาแนวทางที่จับต้องได้และมีความยั่งยืนเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาของมวลมนุษยชาติ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเกี่ยวการเข้าร่วมงานฯ ของไทยว่า ประเทศไทยเคยเข้าร่วมงาน EXPOครั้งแรกที่เมืองมอนทรีออล แคนาดา ในปี พ.ศ. 2510 และได้เข้าร่วมการจัดงาน EXPO ซึ่งญี่ปุ่นเคยเป็นเจ้าภาพที่ จ. โอซากา และ จ. ไอจิ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและญี่ปุ่น 
อนึ่งการบันทึกภาพวิดีโอประชาสัมพันธ์ครั้งนี้มี 4 ประเทศที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ประเทศไทย จิบูตี ฝรั่งเศส และบราซิล

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ https://www.expo2025.or.jp/overview/movie/Tags:   EXPO2025

Back to the list