ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเปิดกิจกรรมและให้โอวาทงานปฐมนิเทศ นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการโคเซ็นประจำปี 2564

01/06/2021

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนางสายศานติ์ นางาสึกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา และนางปัทมาวดี เอื้ออารีย์จิต ที่ปรึกษา (กงสุล) เข้าร่วมพบปะผ่านระบบออนไลน์ กับนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (โครงการโคเซ็น) ประจำปี 2564 รวม 16 คน ที่มาศึกษา ณ สถาบันโคเซ็น ในจังหวัดอาโอโมริ อิบารากิ โอกายามะ มิยางิ เฮียวโกะ และนีกาตะซึ่งนักเรียนกลุ่มดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการกักตัวโดยเอกอัครราชทูตได้ให้โอวาทแก่นักเรียนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการศึกษาและการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น 
Back to the list