ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 304 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

08/06/2021

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น รวมทั้งนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 304
ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนาย Jose C. Laurel V เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์เป็นประธาน เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่นและผู้แทนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในญี่ปุ่น รวมทั้งสถานการณ์ต่าง ๆ ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตไทยได้กล่าวสรุปถึงผลการหารือทางโทรศัพท์ระหว่าง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกับนายซูกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และบทบาทของ นายกรัฐมนตรี ในการเข้าร่วมกิจกรรม International Conference on the Nikkei Future of Asia ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564   Tags:   ASEAN

Back to the list