ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่นและผู้แทน ร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งประธาน ASEAN Committee in Tokyo (ACT)

05/07/2021

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น รวมทั้งนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งประธาน ASEAN Committee in Tokyo (ACT) ที่ International House of Japan กรุงโตเกียว โดยนาย Jose C. Laurel V เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำญี่ปุ่นในฐานะประธาน ACT ส่งมอบค้อนตำแหน่งประธานให้แก่นาย Peter Tan เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำญี่ปุ่น ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธาน ACT ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ตำแหน่งประธาน ACT มีวาระ 6 เดือน และสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำกรุงโตเกียวเวียนกันดำรงตำแหน่ง
Back to the list