ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หารือกับประธาน JETRO เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

05/07/2021

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หารือกับ
นาย NOBUTANI Kazushige ประธาน Japan External Trade Organization (JETRO) โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้า JETRO เข้าร่วมด้วย โดยสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสานต่อความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวกับ JETRO อย่างต่อเนื่องต่อไป 
Back to the list