ข่าวกิจกรรม


พิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีแด่นาย MORITA Kensaku อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ

20/07/2021

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่นาย MORITA Kensaku อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธี 
Back to the list