ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมมิตรภาพจังหวัดยามากาตะ-ไทย

21/07/2021

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมกล่าวเปิดการประชุมประจำปีของสมาคมมิตรภาพจังหวัดยามากาตะ-ไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาคมฯ ที่ให้ความร่วมมือและจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-จังหวัดยามากาตะในทุกด้านมาโดยตลอด รวมไปถึงช่วงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน

เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ขอบคุณเมืองยามากาตะที่เป็น Host Town สนับสนุนทีมนักกีฬายูโดของไทย ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก 2020 ณ กรุงโตเกียว และได้เชิญให้เหล่าสมาชิกส่งกำลังใจแก่นักกีฬาไทยด้วย

นาย SAGAE Hiroji ประธานสมาคมฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนและภาคธุรกิจของจังหวัดยามากาตะและไทย 
Back to the list