ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับเอกอัครราชทูตฮอนดูรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว

26/07/2021

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับ
นาย Héctor Alejandro Palma Cerna เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮอนดูรัสประจำประเทศไทย
ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สองฝ่ายได้หารือเรื่องความร่วมมือระหว่างไทย - ฮอนดูรัสทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่กรุงโตเกียวของคณะนักกีฬา ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฮอนดูรัสฯ ได้แสดงความยินดีกับประเทศไทยที่ น.ส. พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (น้องเทนนิส) นักกีฬาเทควันโดไทยที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแรกในการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกครั้งนี้ และสองฝ่ายอวยพรให้คณะนักกีฬาของแต่ละประเทศประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาฯ ครั้งนี้Tags:   Honduras

Back to the list