ข่าวกิจกรรม


พระราชสาส์นสมเด็จพระจักรพรรดิถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

28/07/2021

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายอากิโมโตะ โยชิทากะ สมุหพระราชพิธี พระราชวังอิมพีเรียล
ได้อัญเชิญข้อความพระราชสาส์นจากสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูตและภริยา อัครราชทูต และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับ
Back to the list