ข่าวกิจกรรม


รองประธานบริหาร JETRO เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

03/08/2021

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นาย AOYAMA Shigetoshi รองประธานบริหาร กำกับดูแลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น (JETRO) และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง 

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะนักศึกษาไทยในญี่ปุ่น การส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทย – ญี่ปุ่น ที่เน้นการยกระดับการพัฒนานวัตกรรม โดยเฉพาะการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตลอดจนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตาม BCG โมเดลของไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (net-zero emissions) ของญี่ปุ่นTags:   JETRO

Back to the list