ข่าวกิจกรรม


โครงการออนไลน์ “OMOTENASHI” Cooking Legacy Project รังสรรค์เมนูอาหารไทยโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นจากญี่ปุ่น

09/08/2021

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมกิจกรรม
การทดลองชิมอาหารภายใต้โครงการออนไลน์ “OMOTENASHI” Cooking Legacy Project ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมกิจกรรมโอลิมปิกและพาราลิมปิก สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ร้านอาหาร Happo-en และ Host Town ต่าง ๆ ของกีฬาโอลิมปิกในญี่ปุ่น

ผู้จัดได้บรรยายสรุปโครงการ อธิบายความเป็นมาของแต่ละเมนูอาหาร รวมถึงได้เชิญให้ผู้แทน
สถานเอกอัครราชทูตทดลองชิมอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่มีชื่อเสียงของ Host Town ในการปรุงอาหารของประเทศต่าง ๆ โดยส่งไปให้ล่วงหน้าก่อนเริ่มกิจกรรม

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมชิม และรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของ Host Town ต่าง ๆ ที่ปรุงอาหารไทยได้เอร็ดอร่อย ใช้วัตถุดิบชั้นดี และมีสีสันที่น่ารับประทาน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้จัด และ Host Town ของไทยที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการนี้ ได้แก่ จังหวัดซากะ เมืองคาโนยะ จังหวัดคาโกชิมะ และเมืองโอดาเตะ จังหวัดอาคิตะTags:   Omotenashi

Back to the list