ข่าวกิจกรรม


บริษัท Tomisawa มอบหน้ากากอนามัยแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ

18/08/2021

เมื่อวันที่ 18สิงหาคม 2564 นาย HAYASHIKazuhisa ประธานบริษัทTomisawa จำกัด (จังหวัดทตโตริ) และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อมอบหน้ากากอนามัยรุ่น “Japan 99” และรุ่น“Kiwami” จำนวน 4,400 ชิ้น ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์ โดยมีนายพรชัยยงวัฒนสุนทร กรรมการผู้จัดการบริษัท บริดจ์อินทิเกรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าหน้ากากอนามัยจากบริษัทTomisawa ไปจำหน่ายในประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานผ่านระบบทางไกลด้วย 

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้กล่าวถึงคุณภาพของหน้ากากอนามัยที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ใช้วัสดุและขั้นตอนการผลิตที่ประณีตตามมาตรฐานสินค้าญี่ปุ่น (Made in Japan)โดยสามารถป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ถึงร้อยละ 99 ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารบริษัทฯ ในไมตรีจิต อันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของไทยและญี่ปุ่น และยังได้กล่าวชื่นชมศักยภาพของSMEs ญี่ปุ่น รวมถึงบริษัท Tomisawa ว่ามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่าง SMEsของไทยกับของญี่ปุ่นอย่างมาก
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้กล่าวถึงโอกาสในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งกำหนดให้อุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ การมอบหน้ากากอนามัยดังกล่าวอยู่ในความสนใจของจังหวัดทตโตริ และผู้บริหารบริษัท Tomisawa จะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดทตโตริเพื่อรายงานผลต่อไปTags:   Mask, Tottori, Tomisawa

Back to the list