ข่าวกิจกรรม


ประธานบริษัท Sumitomo Forestry เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

16/08/2021

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นาย ICHIKAWA Akira ประธานบริษัท Sumitomo Forestry Co., Ltd. และคณะผู้บริหารระดับสูง ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำผู้บริหารและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

ในโอกาสนี้ ประธานบริษัท Sumitomo Forestry ได้แนะนำกิจการของบริษัทและธุรกิจในประเทศไทย ได้แก่ ธุรกิจการจัดซื้อและจัดจำหน่ายวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยว โดยมีบริษัท Property Perfect จำกัด (มหาชน) เป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญในไทย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนตามแนวความคิด เศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG โมเดล(Bio-Circular-Green economy model) ของไทย ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไม้อย่างเป็นมิตรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานชีวภาพเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน
Back to the list