ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 305 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

20/08/2021

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 305 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ร่วมกับเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น โดยมีนาย Peter Tan เอกอัครราชทูตสิงคโปร์เป็นประธาน นอกจากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในญี่ปุ่น เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในญี่ปุ่นแล้ว เอกอัครราชทูตอาเซียนยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่กรุงโตเกียว และได้ร่วมกันใส่ชุดกีฬาทีมชาติของประเทศตนเพื่อสร้างบรรยากาศในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก และร่วมส่งกำลังใจให้คณะนักกีฬา
พาราลิมปิกของอาเซียนที่กำลังจะเริ่มการแข่งขันระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564        
Back to the list