ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา และคณะ

25/08/2021

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับนาย MIWA Yoshihiro กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา และคณะ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ สองฝ่ายหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกงสุลในเมืองนาโกยาและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยาสนับสนุนการดำเนินการ และยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมือที่ใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางไปไทย
Back to the list