ข่าวกิจกรรม


อธิบดีสำนักกิจการระหว่างประเทศ เมืองโยโกฮามะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

26/08/2021

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นาย HASHIMOTO Toru อธิบดีสำนักกิจการระหว่างประเทศ เมืองโยโกฮามะ และนาย SHINAGAWA Masafumi หัวหน้าสำนักงานเมืองโยโกฮามะ ณ เมืองมุมไบ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยสองฝ่ายได้หารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองโยโกฮามะกับประเทศไทย ซึ่งขณะนี้เมืองโยโกฮามะมีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนไทยแล้ว 3 โครงการ 

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเมืองโยโกฮามะอย่างเต็มที่ และเห็นว่าความร่วมมือระหว่างกันช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีที่เชื่อมโยงระดับท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทั้งสองประเทศTags:   Yokohama City

Back to the list