ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หารือกับนาย TSUCHIMICHI Akihiro รองปลัดกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น

02/09/2021

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พบหารือกับนาย TSUCHIMICHI Akihiro รองปลัดกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น โดยมีนาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ บุญถนอม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเข้าร่วมด้วย สองฝ่ายหารือในบรรยากาศฉันมิตรเกี่ยวกับแนวทางการกระชับความร่วมมือที่เกี่ยวข้องระหว่างไทย - ญี่ปุ่นและภายใต้กรอบอาเซียน
Back to the list