ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมยินดีต่อ IPC ที่จัดโตเกียวพาราลิมปิกได้ประสบความสำเร็จ

07/09/2021

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าเยี่ยมคารวะนาย Andrew Parsons ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (International Paralympic Committee หรีอ IPC) ที่โรงแรม Grand Nikko Daiba กรุงโตเกียว

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ชื่นชมคำกล่าวของนาย Parsons ในช่วงพิธีเปิดการแข่งขัน ที่สร้างแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะแนวคิด #WeThe15 Movement เพื่อสร้างสังคมโลกให้ประชากรโลกร้อยละ 15 ที่เป็นผู้พิการได้มีส่วนร่วมด้วย ในขณะที่นาย Parsons ได้แสดงความยินดีกับทีมพาราลิมปิกไทย ที่ได้รับเหรียญรางวัลจำนวนมาก และชื่นชมความแข็งแกร่งของนักกีฬาของไทย โดยนักกีฬาวีลแชร์เรสซิ่งได้ทำลายสถิติโลก

คณะฝ่ายไทยที่เข้าร่วมการหารือประกอบด้วยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พลโทอิสระ วัชรประทีป ที่ปรึกษาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พลตรีโอสถ ภาวิไล หัวหน้าคณะนักกีฬา และ ดร. กิตติพงษ์ โพธิมู รองหัวหน้าคณะนักกีฬา
Back to the list