ข่าวกิจกรรม


คณะผู้บริหารแผนกธุรกิจต่างประเทศ JR Freight เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

22/09/2021

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารแผนกธุรกิจต่างประเทศ บริษัท Japan Freight Railway (JR Freight) ประกอบด้วยนาย NISHIMURA Koji, (Senior) General Manager, นาย KUSAMA Yukihiro, General Manager และนาย MIYAGUCHI Makito, Senior Manager ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่ JR Freight เปิดสำนักงานที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา โดยสำนักงานดังกล่าวจัดตั้งเป็นศูนย์สำหรับประเทศอาเซียนและเป็นสำนักงานในต่างประเทศแห่งแรกของ JR Freight 

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับ JR Freight ด้านการขนส่งสินค้าทางราง โดยล่าสุด JR Freight ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับไทยเกี่ยวกับการขนส่ง LNG ซึ่งเป็นสินค้าอันตรายทางราง บทบาทของ JR Freight สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ และยังสอดคล้องกับ BCG โมเดลที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกTags:   JR Freight

Back to the list