ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองโยโกฮามะ

24/09/2021

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย YAMANAKA Takeharu นายกเทศมนตรีเมืองโยโกฮามะคนใหม่ ณ ที่ว่าการเมือง โยโกฮามะ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองโยโกฮามะกับประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ปัจจุบันเมืองโยโกฮามะกับประเทศไทยมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทั้ง smart city การพัฒนาเมือง(urban development) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงการ Second Yokohama City ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะจังหวัดชลบุรีTags:   Yokohama

Back to the list