ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับนาย HIRABAYASHI Kunihiko เลขาธิการศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น

07/10/2021

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ต้อนรับนาย HIRABAYASHI Kunihiko เลขาธิการศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีกับเลขาธิการศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่นภายหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนกันยายน 2564 สองฝ่ายหารือแนวทางการกระชับความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯกับศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน - ญี่ปุ่น โดยเฉพาะในโอกาสการฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่นในปี 2566 บทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่นระหว่างปี 2564-2567 รวมทั้งในปี 2565 จะครบรอบ 135 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - ญี่ปุ่นด้วยTags:   ASEAN-Japan

Back to the list