ข่าวกิจกรรม


ประธานบริษัท Codomo Energy เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

16/09/2021

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นาย Iwamoto Yasunori ประธานบริษัท Codomo Energy ผู้ผลิตเซรามิกเรืองแสงและผู้นำเข้าร้านกาแฟ Café Amazon ในญี่ปุ่น และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับโครงการป้ายทางออกฉุกเฉินที่สถานีรถไฟในกรุงเทพฯ ซึ่งใช้เซรามิกเรืองแสงของบริษัทฯ และการดำเนินกิจการ Café Amazon 2 สาขาที่ จังหวัดฟูกูชิมะ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันและกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะในช่วงที่จังหวัดฟูกูชิมะประสบเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และสึนามิเมื่อปี 2554 

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์กาแฟไทยในตลาดญี่ปุ่นของทีมประเทศไทยทั้งการจัดทำบทความเกี่ยวกับกาแฟไทยการสัมมนาการจับคู่ทางธุรกิจการจัดทำเว็บไซต์เพื่อแนะนำกาแฟไทย และการจัดทำแฟ้มแผนที่กาแฟในญี่ปุ่น ( http://site.thaiembassy.jp/jp/info/article/list.php?ID=186 ) ซึ่งระบุพิกัดร้าน Café Amazon ด้วย
Back to the list