ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวให้โอวาทแก่ นักเรียนทุนรัฐบาลแรกเดินทาง ประจำปี พ.ศ. 2564

18/10/2021

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. นางสายศานติ์ นางาสึกะ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา และนางปัทมาวดี เอื้ออารีย์จิต ที่ปรึกษา ฝ่ายกงสุล ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลแรกเดินทางประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ ZOOM ออนไลน์ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีต่อนักเรียนทุน ก.พ. ทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และข้าราชการทุนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมจำนวน 15 คน ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนรัฐบาลมาศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลากหลายสาขาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการศึกษาและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แก่นักเรียนทุนรัฐบาลดังกล่าวด้วย 
Back to the list