ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Japan-Thailand Cultural Fair ที่จังหวัดเกียวโต

18/10/2021

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ
นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เข้าร่วมงาน Japan-Thailand Cultural Fair ที่จังหวัดเกียวโต ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Education Exchange Society - JTEES)

เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “มุมมองของเอกอัครราชทูตต่อความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในปัจจุบัน” โดยได้เล่าถึงภารกิจของไทยในการให้ความช่วยเหลือญี่ปุ่นในช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในแถบโทโฮคุที่อยู่ในความทรงจำ และประสบการณ์ที่ได้ทำงานกับชาวญี่ปุ่นในหลากหลายโอกาส

นอกจากนี้ นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้กล่าวสุนทรพจน์ในช่วงพิธีเปิด แสดงความประทับใจและกล่าวขอบคุณผู้จัดงานที่จัดกิจกรรมซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

ภายในงาน เอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสพบปะกับแขกผู้มีเกียรติฝ่ายญี่ปุ่นในแถบคันไซ เช่น
นาย SUGAYA Hiroshi ประธานสภาจังหวัดเกียวโต และที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่นสภาจังหวัดเกียวโต นาย ISHIDA Munehisa นายกสมาคมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่นสภาจังหวัดเกียวโต และนาย KIMURA Shigeyo ประธานสมาคมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น ตลอดจนได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มนักศึกษาไทยในแถบคันไซด้วย 
Back to the list