ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

25/10/2021

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย KANO Takehiro อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และนาย KOBAYASHI Kenichi อดีตอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ สปป.ลาว โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับฝ่ายญี่ปุ่นในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น
Back to the list