ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23/10/2021

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ และนาย MIWA Yoshihiro กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นร่วมวางพวงมาลาและถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนิตไตจิ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

วัดนิตไตจิเป็นวัดที่จารึกประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2447 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ประเทศญี่ปุ่น และเมื่อปี 2530 ได้มีการสร้างพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในบริเวณวัดแห่งนี้เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 100 ปีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
Back to the list