ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมชมงาน International Medical & Elderly Care Expo ครั้งที่ 4

15/10/2021

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต พร้อมด้วยนางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เข้าร่วมงาน International Medical & Elderly Care Expo(Medical Japan Tokyo)ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13 – 15 ตุลาคม 2564 ณMakuhari Messeโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท RX Japan กับสมาคมโรงพยาบาลญี่ปุ่นและสมาคมบริบาลญี่ปุ่น 

ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากหลากหลายประเทศเกี่ยวกับการให้บริการด้านการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า 500 คูหาเช่น เครื่องมือการแพทย์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการดูแลผู้สูงอายุรวมถึงบูธของบริษัทจัดหางาน NA Bangkok Recruitmentจากประเทศไทยซึ่งเน้นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยแนะนำระบบการศึกษาด้านการบริบาลผู้สูงอายุและสถานบริบาลผู้สูงอายุของไทยให้ญี่ปุ่นได้รู้จัก รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการร่วมทุนเพื่อสร้างสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย นับเป็นโอกาสดีที่ไทยได้ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ medical hub ในเวทีระดับนานาชาติอีกช่องทางหนึ่ง
Back to the list